23 de maig de 2013

PROVA  DIAGNÒSTICA  CM2
Cada any es convoca la prova d'avaluació diagnòstica d'educació primària i d'ESO, centrada en les competències bàsiques del currículum.
Aquesta prova, organitzada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu,  té caràcter orientador i formatiu per als centres. Permet avaluar l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica al final del cicle mitjà d’educació primària i del segon curs de l’ESO.

Les proves s'administren, a principi de curs, als alumnes de cinquè d'educació primària i als alumnes de tercer d'ESO. D'aquesta manera s'assegura que en el moment de fer les proves, els alumnes hagin cursat íntegrament els aprenentatges previstos.

Adjuntem l'enllaç on poden trobar més informació d'aquestes proves: Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Proves aplicades en cursos anteriors per la Generalitat de Catalunya.

Prova diagnòstica quart primària Illes Balears.

Esperem que us serveixin per practicar i poder realitzar activitats de repàs durant el període d'estiu.

Els alumnes de CM2 realitzaran un simulacre d'avaluació diagnòstica dilluns 27 i dimarts 28 de maig de 2013.